Xuất bản các ứng dụng Android

0
1031

Việc xuất bản các ứng dụng là bước cuối cùng trong lập trình ứng dụng Android. Xuất bản các ứng dụng làm cho kho ứng dụng Android có sẵn cho người dùng trở nên phong phú hơn.

Vòng đời của phát triển ứng dụng.

1

Khi bạn phát triển và kiểm tra đầy đủ ứng dụng Android, bạn có thể bắt đầu bán hoặc phân phối miễn phí sử dụng Google Play (Một thị trường Android nổi tiếng). Bạn cũng có thể phát hành các ứng dụng của bạn bằng cách gửi trực tiếp đến người dùng hoặc bằng cách cho phép người dùng tải về từ trang web của riêng bạn.

Xem thêm tài liệu :

>>Dạy lập trình Android chuyên nghiệp

>>Hoc lap trinh Android co ban

Bạn có thể kiểm tra một quá trình xuất bản chi tiết tại trang web chính thức của Android, nhưng hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước đơn giản để khởi động ứng dụng của bạn trên Google Play. Dưới đây là một danh sách kiểm tra đơn giản này sẽ giúp bạn trong việc khởi chạy ứng dụng Android của bạn.

Xuất bản ứng dụng Android Process

2

Một số công cụ hỗ trợ việc xuất bản ứng dụng:

  • Công cụ Dx : (Dalvik công cụ thực thi) ó sẽ chuyển đổi tập tin từ dạng .class file sang .dex file
  • AAPT: (Android công cụ đóng gói hỗ trợ): nó có hữu ích để chuyển đổi tập tin dạng .Dex file sang dạng .Apk
  • APK: Giai đoạn cuối cùng của quá trình triển khai được gọi là .apk

Bạn sẽ cần phải xuất khẩu ứng dụng của bạn như là một tập tin APK (Android Package) trước khi bạn tải nó lên thị trường Google Play.

Để xuất một ứng dụng, chỉ cần mở rằng dự án ứng dụng trong Android studio và chọn Build → Generate Signed APK từ studio Android của bạn và làm theo các bước đơn giản sau:

3

Tiếp theo chọn Generate Signed APK như trong ảnh chụp màn hình ở trên và sau đó nhấp vào nó để bạn có được màn hình sau đây bạn sẽ chọn Create new keystore để lưu trữ ứng dụng Android của bạn.

4

Nhập đường cửa hàng chính của bạn, mật khẩu lưu khóa, bí danh chủ chốt và mật khẩu chính để bảo vệ các ứng dụng của bạn và bấm vào nút Next một lần nữa. Nó sẽ hiển thị màn hình sau đây cho phép bạn tạo một ứng dụng:

5

Một khi bạn lấp đầy tất cả các thông tin, giống như đích ứng dụng, xây dựng loại và hương vị bấm nút finish để kết thúc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here