Xây dựng các flavors trong các ứng dụng Android

0
751

Tiếp tục với bài học xây dựng các ứng dụng Android với Gradle này chúng ta sẽ học cách xây dựng các flavors.

1. Xây dựng flavors

Trong các ứng dụng của Android có hai loại cần xây dựng đó là debug và release, các bạn có thể tạo ra các flavors khác nhau trong khi xây dựng Gradle.

Các Gradle xây dựng hệ thống cũng có thể quản lý các loại khác nhau của ứng dụng. Một loại sản phẩm định nghĩa một phiên bản tùy biến của ứng dụng. Điều này cho phép một số bộ phận của cơ sở mã hoặc các nguồn tài nguyên có thể khác nhau cho các biến thể của ứng dụng.

Ví dụ, bạn có thể xác định các biến thể khác nhau xây dựng cho các loại thiết bị nào đó, giống như điện thoại hoặc máy tính bảng. Một trường hợp sử dụng có thể được một thanh toán hoặc một phiên bản miễn phí của ứng dụng của bạn.

Hoặc bạn muốn sử dụng các nguồn tài nguyên hoặc các lớp học khác nhau trong quá trình chạy thử nghiệm.

2. Xác định flavors trong Gradle trong khi xây dựng tập tin.

Bạn có thể sử dụng các productFlavors để dừng lại tập tin app/build.gradle và xác định các biến khác nhau trong sản phẩm của bạn.

Khi xác định những flavors bạn có thể chọn chúng trong Build Variants và xem tại Android Studio

q1

3. Cung cấp các hành vi khác nhau cho flavors

Để xác định các hành vi khác nhau của flavors bạn cần tạo ra các thư mục phù hợp với nó theo định dạng app/src/.

Các hành vi của flavors được ghi đè lên các nguồn tài nguyên chính. Ví dụ, nếu bạn cung cấp một biểu tượng ứng dụng khác nhau trong một hương vị xây dựng hệ thống Android chọn lên các hương vị đặc biệt một.

Tham gia khóa học lập trình android từ cơ bản đến nâng cao tại học viện công nghệ vietpro

4. Cung cấp bộ nguồn khác nhau cho flavors.

Các thư mục trong src/ folder được gọi là source sets. Mỗi flavors có thể định nghĩa bộ nguồn riêng của mình.

Tập tin mã không được thay thế như các nguồn lực, chúng được kết hợp. Ví dụ, bạn không thể có một com.example.MainActivity hoạt động trong thư mục app/main/java/ và thực hiện nhiệm vụ khác nhau trong flavors.

Bạn vẫn có thể cung cấp triển khai khác nhau bằng cách tránh việc tạo ra các lớp trong thư mục nguồn chính của bạn và thay vì tạo ra một lớp trong từng flavors.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here