Ứng dụng gửi tin nhắn SMS trong Android

0
4904

Trong Android, chúng ta dùng SmsManager API hoặc các thiết bị được tích hợp sẵn trong ứng dụng SMS để gửi tin nhắn SMS. Trong hướng dẫn này, chúng tôi cho bạn thấy hai phương pháp cơ bản để gửi tin nhắn SMS trong lập trình Android cơ bản.

1. SmsManager API

SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();
smsManager.sendTextMessage(“phoneNo”, null, “sms message”, null, null);

2. Built-in SMS application

Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
sendIntent.putExtra(“sms_body”, “default content”);
sendIntent.setType(“vnd.android-dir/mms-sms”);
startActivity(sendIntent);

Cả hai phương pháp trên đều cần có SEND_SMS permission

<uses-permission android:name=”android.permission.SEND_SMS” />

Không chỉ có hai phương pháp nêu trên, lập trình Android còn có các chức năng trong lớp SmsManager như:

ArrayList<String> divideMessage(String text) : Đây là phương pháp chia tin nhắn ra thành nhiều mảnh nhỏ có kích thước nhỏ hơn kích thức tối đa cho phép trong 1 văn bản.

static SmsManager getDefault() : Phương pháp này được sử dụng để có được các trường hợp mặc định của SmsManager

void sendDataMessage(String destinationAddress, String scAddress, short destinationPort, byte[] data, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent) : Đây là phương pháp để gửi dữ liệu tin nhắn SMS đến một cổng ứng dụng cụ thể nào đó.

void sendMultipartTextMessage(String destinationAddress, String scAddress, ArrayList<String> parts, ArrayList<PendingIntent> sentIntents, ArrayList<PendingIntent> deliveryIntents) : Gửi một tin nhắn SMS đa phần dựa trên văn bản.

void sendTextMessage(String destinationAddress, String scAddress, String text, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent) : Gửi dựa vào văn bản SMS.

mobile_sms_screen

Học lập trình cơ bản

Xây dựng Intent trong gửi tin nhắn SMS

Bạn có thể sử dụng Intent Android để gửi tin nhắn SMS trong Android.

Bạn sẽ sử dụng hành động ACTION_VIEW để khởi động một ứng dụng tin nhắn SMS được cài đặt trên thiết bị Android của bạn. Sau đây là cú pháp đơn giản để tạo ra một ý với hành động ACTION_VIEW.

Intent smsIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here