Thực hiện thử nghiệm Android trên các đối tượng giả

0
497

Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về đơn vị xét nghiệm với Mockito, cụ thể với bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về việc thử nghiệm trên các đối tượng giả sẽ thế nào.

1. Điều kiện của đơn vị kiểm tra.

Một thử nghiệm đơn vị nên thực hiện trong một lớp độc lập, những sự liên quan với các hệ thống hay lớp khác chúng ta nên loại bỏ.

2. Phân loại các lớp thử nghiệm trong lập trình android

Đối tượng dummy được thông qua nhưng không bao giờ được sử dụng chẳng hạn như phương pháp của nó không được gọi. Một đối tượng như vậy có thể cho ví dụ được sử dụng để điền vào danh sách tham số của một phương pháp.

Đối tượng Fake có thể được thực hiện nhưng thường được đơn giản hóa. Ví dụ họ sử dụng một cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ và không phải là một cơ sở dữ liệu thực tế.

Đối tượng lớp stub thực hiện một phần cho một giao diện hoặc lớp với mục đích của việc sử dụng một thể hiện của lớp còn sơ khai này trong thời gian thử nghiệm. stub thường đáp ứng ở tất cả để bất cứ điều gì ngoài những gì được lập trình trong xét nghiệm.

Đối tượng mock thực hiện dummy cho một giao diện hoặc một lớp học mà bạn xác định đầu ra của các phương pháp cuộc gọi nhất định.

Xem thêm >>> học lập trình android ở đâu hà nội

3. Hệ thống đối tượng Mock

Bạn có thể tạo các hệ thống đối tượng Mock bằng tay không thôi qua mã hoặc bạn có thể dùng mô hình để mô phỏng các lớp, mô hình giả cho phép bạn tạo ra các đối tượng giả trong thời gian chạy và xác định hành vi của nó.

Ví dụ cổ điển cho một đối tượng giả là một nhà cung cấp dữ liệu. Trong sản xuất một thực hiện để kết nối với các nguồn dữ liệu thực tế được sử dụng. Nhưng để thử nghiệm một đối tượng giả mô phỏng các nguồn dữ liệu và đảm bảo rằng các điều kiện thử nghiệm luôn luôn giống nhau.

Những đối tượng giả có thể được cung cấp cho các lớp học đã được kiểm nghiệm. Do đó, các lớp học để được kiểm tra nên tránh bất kỳ phụ thuộc mạnh vào dữ liệu bên ngoài.

Mocking hoặc khuôn khổ giả cho phép kiểm tra sự tương tác dự kiến với các đối tượng giả. Bạn có thể, ví dụ, xác nhận rằng chỉ có một số phương pháp đã được gọi trên đối tượng giả.

4. Sử dụng Mockito cho đối tượng trong hoc lap trinh android

Mockito là một khuôn khổ mô hình phổ biến mà có thể được sử dụng kết hợp với JUnit. Mockito cho phép bạn tạo và cấu hình các đối tượng giả. Sử dụng Mockito đơn giản hoá sự phát triển của các bài kiểm tra cho các lớp học với phụ thuộc bên ngoài đáng kể.

Nếu bạn sử dụng Mockito trong bài kiểm tra bạn thường:

  • Thử đi phụ thuộc bên ngoài và chèn mocks vào mã theo thử nghiệm
  • Thực hiện các mã theo thử nghiệm
  • Xác nhận rằng các mã thực thi một cách chính xác

a1

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here