Sử dụng hamcrest trong các thử nghiệm android

0
529

Trong bài học này tôi giới thiệu tới các bạn các sử dụng matchers hamcrest trong các thử nghiệm lập trình android.

1. Mục đích sử dụng của hamcrest

Hamcrest là một khuôn khổ cho việc kiểm tra phần mềm. Hamcrest cho phép kiểm tra các điều kiện trong mã của bạn thông qua các lớp học quẹt hiện. Nó cũng cho phép bạn xác định việc triển khai khớp tùy chỉnh của bạn.

Để sử dụng khung hamcrest trong JUnit bạn sử dụng assertThat.

Hamcrest thường được xem như là một khung khớp thế hệ thứ ba. Thế hệ đầu tiên sử dụng assert nhưng các thử nghiệm như vậy là không dễ dàng có thể đọc được. Thế hệ thứ hai giới thiệu các phương pháp đặc biệt để khẳng định, ví dụ như assertEquals (). Cách tiếp cận này dẫn đến rất nhiều phương pháp khẳng định. Hamcrest sử dụng phương pháp assertThat với một biểu hiện khớp để xác định nếu các thử nghiệm đã thành công.

2. Sử dụng hamcrest trong lập trình android

Xác định sự phụ thuộc hamcrest cho Gradle

Để sử dụng quẹt hamcrest cho một dự án dựa trên Gradle xây dựng hệ thống, thêm các phụ thuộc sau nó

Xác định sự phụ thuộc hamcrest cho Maven

Để sử dụng thư viện cho một dự án Maven dựa, sự phụ thuộc sau vào tập tin pom của bạn.

Thêm hamcrest trực tiếp vào classpath trong Eclipse

Sự phân bố JUnit trong Eclipse chỉ chứa lõi hamcrest, để sử dụng các phương pháp có sẵn các bạn cần tải tất cả các hamcrest mới nhất từ jar và thêm nó vào các dự án classpath.

Xem thêm >>> hoc lap trinh android o dau ha noi

Untitled

Nếu bạn nhận được ngoại lệ sau “java.lang.SecurityException: class” org.hamcrest.Matchers ” ‘s thông tin người ký không phù hợp với thông tin người ký tên của các lớp khác trong cùng một gói”, đảm bảo rằng bình hamcrest là trước khi các thư viện trong Junit xây dựng con đường. Bạn là một cấu hình thứ tự các thuộc tính dự án trong IDE Eclipse dưới Java Build Path.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here