Sao lưu dữ liệu trên Android

0
631

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lập trình Android về việc sao lưu dữ liệu trên Android, tìm hiểu về mục đích sao lưu, sao lưu các tập tin, kích hoạt sao lưu và khôi phục, bài học dành cho những bạn tự học lập trình tại nhà.

1. Mục đích sao lưu dữ liệu.

Các dịch vụ sao lưu của Android cho phép bạn sao chép dữ liệu ứng dụng bền vững của bạn đến một đám mây lưu trữ từ xa. Điều này cho phép bạn khôi phục lại các ứng dụng dữ liệu và các thiết lập trong trường hợp người dùng chuyển các thiết bị Android, tái cài đặt các ứng dụng hoặc thực hiện một thiết lập lại nhà máy.

Sao lưu dữ liệu không cần phải có sẵn trên tất cả các thiết bị Android và lưu trữ đám mây thực tế có thể được tùy chỉnh bởi các nhà sản xuất thiết bị. Vì vậy đội Android đảm bảo không có sự an toàn cho các dữ liệu được lưu trữ.

Nếu dịch vụ không có sẵn trên thiết bị của bạn, các dịch vụ sao lưu không được gọi, do đó nó vẫn được lưu để thực hiện dịch vụ này và chạy nó trên bất kỳ thiết bị.

BokwoEaG

Tham gia học Android tại học viện VIETPRO >>> Dạy lập trình Android

2. Sao lưu các tập tin, dữ liệu chung

Để tiết kiệm và khôi phục dữ liệu của bạn, bạn mở rộng lớp BackupAgent. Cách đơn giản nhất để thực hiện sao lưu của bạn là sử dụng SharedPreferencesBackupHelper cho sở thích chia sẻ và FileBackupHelper đến file sao lưu từ các hệ thống lưu trữ nội bộ. Cả hai lớp helper lưu và khôi phục tự động các tập tin đăng ký. Để sao lưu phức tạp hơn bạn có thể trực tiếp thực hiện các BackupAgent và lưu và khôi phục lại các phương pháp của nó.

3. Kích hoạt sao lưu và khôi phục trong lập trình ứng dụng

Người quản lý sao lưu thực hiện hoạt động tự động mà không cần tương tác người dùng và tiết kiệm và phục hồi các thiết chia sẻ đăng ký liên quan đến người sử dụng. Đơn giản chỉ cần thay đổi và lưu các sở thích chia sẻ dưới tên file mà bạn đã đăng ký ứng dụng của bạn với.

Nếu bạn muốn kiểm tra sự lưu và khôi phục hoạt động thông qua lệnh adb shell bạn có thể sử dụng các lệnh sau đây.

# Trigger a backup, usage:
# adb shell bmgr backup <package>

# schedule backup
adb shell bmgr backup com.vogella.android.databackup
# ensure scheduled backup run
adb shell bmgr run

# to restore you backup use bmgr restore
adb shell bmgr restore com.vogella.android.databackup

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here