Robotium API trong lập trình Android

0
764

Bài học lập trình Android trước chúng ta đã tìm hiểu về Robotium tiếp tục với bài học này chúng ta sẽ học về Robotium API. Như bài học trước tôi đã nói các lớp chính thức để thử nghiệm với Robotium là Solo.

Solo cung cấp phương pháp để gọi giao diện người dùng Android. Bảng sau đây liệt kê một số phương pháp thử trên Solo.

 • getView (int id) : Tìm kiếm cho quan điểm với ID được chỉ định trong các hoạt động hiện tại.
 • assertCurrentActivity(text, Activity.class) : Đảm bảo rằng các hoạt động hiện tại bằng các tham số thứ hai.
 • getCurrentActivity() .getFragmentManager() .findFragmentById() : Tìm kiếm một mảnh.
 • waitForText(text) : Đợi cho một văn bản trên màn hình, thời gian chờ mặc định 5 giây.
 • clickOnButton(text) : Nhấp chuột vào một nút “text”
 • sendKey(Solo.MENU); Gửi các sự kiện phím menu.
 • clickOnText(text) : Tìm kiếm văn bản trong giao diện người dùng hiện tại và nhấp chuột vào nó.
 • enterText() : Vào một văn bản.
 • searchText(text) : Tìm kiếm một văn bản trong giao diện người dùng hiện tại, trả về true nếu tìm thấy.
 • searchButton(text) : Tìm kiếm một nút có văn bản trong giao diện người dùng hiện tại.
 • clickOnSearch() : Cho phép nhấp chuột vào một phần của màn hình.
 • goBack() : Nhấn nút quay lại.
 • setDatePicker() : Thiết lập ngày trong một DatePicker.
 • clickInList(x); Click vào mục số x trong một ListView
 • pressSpinnerItem(0,2); ép một mục trong một Spinner
 • isCheckBoxChecked() : Kiểm tra nếu hộp kiểm được kiểm tra.
 • takeScreenshot() : Chụp ảnh màn hình trên thiết bị trong thư mục /sdcard/Robotium-Screenshots/.
  waitForActivity(SecondActivity.class, 2000) : Đợi cho các hoạt động quy định trong 2 giây.

Xem thêm tài liệu >>> học lập trình android ở đâu hà nội

Qua phương pháp solo.setActivityOrientation (Solo.LANDSCAPE) bạn có thể thiết lập các định hướng của hoạt động này.

Để kiểm tra các chuỗi quốc tế bạn có thể truy cập các tập tin tài nguyên chuỗi từ dự án được kiểm tra thông qua phương pháp getString (id)

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here