Những thành phần của ứng dụng Android mà bạn cần biết (P2)

0
565

Broadcast Receivers

Broadcast Receivers có thể hiểu một cách đơn giản nó chính là phản ứng để có thể phát sóng những tin nhắn từ những ứng dụng hay hệ thống khác. Chẳng hạn, những ứng dụng đều có thể bắt đầu một chương trình phát sóng để có thể cho những ứng dụng khác biết 1 số dữ liệu đã tải về được dành cho những thiết bị cũng như có sẵn để họ dùng. Bởi vậy, nhờ được phát sóng và tiếp nhận nên những người sẽ đánh chặn thông tin liên lạc cũng như bắt đầu một hành động thích hợp.

Mỗi một máy thu phát sóng có thể thực hiện như là một lớp con của BroadcastReceiver lớp cũng như mỗi một tin nhắn là đài truyền hình giống như là một ý định đối tượng.

Nhà cung cấp nội dung

Một nhà cung cấp nội dung có thể cung cấp những thành phần nội dung dữ liệu từ những ứng dụng khác theo như yêu cầu. Yêu cầu này sẽ được xử lý bằng những phương pháp của lớp ContentResolver. Những dữ liệu này có thể được lưu ở trong hệ thống tệp tin cũng như cơ sở dữ liệu hay ở một nơi khác.

Mỗi một nhà cung cấp có thể thực thi được như là một lớp con của lớp ContentProvider và nó cần phải được thực thi một bộ tiêu chuẩn API để cho phép những ứng dụng khác có thể thực thi mọi giao dịch.

Ta đã đi qua những thẻ chi tiết, khi bao gồm những thành phần ứng dụng ở từng bài viết.

Thành phần bổ sung

Bên cạnh đó cũng có các thành phần bổ sung mà chúng ta sẽ dùng trong việc xây dựng của những đơn vị được nêu trên logic của họ, cũng như hệ thống giữa chúng. Đó là những thành phần như:

Các thành phầnSự miêu tả
FragmentsĐại diện cho 1 phần giao diện người dùng bên trong một hoạt động.
ViewsNhững yếu tố giao diện người dùng sẽ được hiển thị trên màn hình bao gồm những nút hay liệt kê những hình thức, vv
LayoutsXem hệ thống phân cấp để điều khiển định dạng của màn hình cũng như hiển thị của các quan điểm.
IntentsTin nhắn của chuỗi các thành phần
ResourcesNhững yếu tố ở bên ngoài, ví dụ như là dây đàn, những hằng số cũng như những hình ảnh có thể vẽ được.
ManifestĐây là file cấu hình chính cho mọi ứng dụng.

Như vậy bạn có thể thấy, qua series ngắn gồm 2 phần về những thành phần trong lập trình ứng dụng Android các bạn đã hiểu thêm một số kiến thức nền tảng vững chắc trong quá trinh theo đuổi sự nghiệp lập trình của mình. Chúc các bạn thành công.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here