Hướng dẫn – Liên kết giữa những acitivity bằng Intent

0
608

Mỗi một ứng dụng Android có thể chứa một hay nhiều activity. Khi mà ứng dụng đó chứa nhiều hơn 1 activity thì ta sẽ cần phải chuyển từ activity này sang đến activity khác. Với Android, để có thể di chuyển giữa nhiều activity với nhau ta sẽ cần dùng tới intent.

Ở bài học hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách chuyển giữa hai activity cũng như truyền tham số từ các activity với nhau.

Nhấp chuột phải vào package ở trong thư mục src rồi chọn New/Class. Ta sẽ đặt tên class đó là SecondActivity rồi nhấp vào nút Finish. Tiếp sau đó ta sẽ tạo 1 giao diện UI cho activity bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục res/layout và chọn New/Android XML File. Rồi đặt tên cho tệp tin này là secondlayout.xml sau đó nhấn finish.

Sau đó mình điều chỉnh file secondlayout.xml như dưới đây:

Trong file SecondActivity.java bạn nên chỉnh lại như thế này:

Tiếp đến là khai báo SecondActivity trong AndroidManifest.xml

Trở lại MainActivity, ta sẽ chỉnh một chút file activity_main.xml để có thể xử lý được sự kiện gọi ra SecondActivity

Ngoài ra trong tệp tin MainActivity.java, mình sẽ dùng Intent để có thể gọi ra activity thứ hai – SecondActivity:

Tiếp theo hãy nhấp vào F11 để xây dựng ứng dụng lên thiết bị Android hay Emulator.

Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để truyền tham số từ MainActivity sang SecondActivity:

Trở lại với MainActivity.java, bạn sẽ cần phải dùng chính Intent để làm cầu nối chứa giá trị cần truyền qua hàm putExtra, mục đích là truyền tham số giữa hai activity với nhau.

  • Ở đây thì second chính là intent làm cầu nói giữa hai activity với nhau
  • name: tên của tham số cần truyền
  • value: là giá trị của tham số cần truyền

Việc tiếp theo là chính lại lớp MainActivity.java như dưới đây:

Cuối cùng, bạn sẽ cần phải điều chỉnh lại lớp SecondActivity.java để có thể nhận giá trị MainActivity đã truyền tới:

Cuối cùng bạn chỉ việc nhấn F11 để có thể xây dựng ứng dụng lên trên thiết bị Android cũng như Emulator:

Link tải Source: http://www.mediafire.com/?m09h0k7653uzbsx

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here