Lập trình Android cơ bản – Cấu trúc của Android (P2)

0
712

Các thư viện Android

Các thư viện Android bao gồm những thư viện dựa trên Java được phát triển dành riêng cho Android. Ví dụ như những thư viện kiểu này bao gồm thư viện khung ứng dụng bổ sung, hỗ trợ cho các điều kiện thuận loại khi người dùng sử dụng nó để làm giao diện, truy cập cơ sở dữ liêu hay vẽ đồ họa. Mỗi bản tóm tắt của những thư viện Android chính luôn có sẵn cho các lập trình viên, cụ thể:

  • android.app – Bao gồm quyền truy cập vào những mô hình ứng dụng, đây là nên tảng chính của mọi ứng dụng Android
  • android.content – Giúp tạo điều kiện truy xuất vào nội dung giữa tin nhắn và những ứng dụng thành phần
  • android.database – Giúp truy cập vào dữ liệu của nhà sản xuất trong đó gồm những lớp quản lý CSDL SQLite.
  • android.opengl – là mỗi giao diện Java có đồ họa 3D API và OpenGL ES
  • android.os – Gồm có những ứng dụng cấp quyền truy cập vào những service của hệ điều hành như là tin nhắn, quá trình liên lạc, dịch vụ hệ thống.
  • android.text – Được dùng để thao tác văn bản và render trên màn hình smartphone
  • android.view – Những khối dựng căn bản của giao diện người dùng
  • android.widget – Bộ sưu tập đa dạng những thành phần cấu thành nên giao diện người dùng như là nhãn, nút, danh sách, nút radio…
  • android.webkit – Là một tập những lớp giúp khả năng duyệt web trơn tru hơn trong những ứng dụng.

Android Runtime

Đây chính là phần thứ 3 trong cấu trúc của Android. Phần này sẽ cung cấp thành phần vô cùng quan trọng mang tên Dalvik Virtual Machine và chính là 1 loại của Java Virtual Machine được thiết kế vô cùng đặc biệt và rất tối ưu hóa cho Android.

DVM dùng những tính năng cốt lõi trên Linux như là quản lý ram và đa luồng, mà nó lại chính là nội tại của ngôn ngữ Java. DVM cho phép các ứng dụng được chạy mượt mà hơn trong tiến trnhf của nó chẳng hạn như chỉ riêng 1 mình máy ảo DVM.

Thời gian chạy của Android cũng mang đếp 1 số lượng lớn những thư viện lõi giúp các nhà phát triển ứng dụng có thể viết các ứng dụng Android với tiêu chuẩn ngôn ngữ Java.

 

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here