[Hướng dẫn GoogleMaps] Bài 1: HelloWorld

0
562

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn một series về Google Maps từ căn bản cho tới nâng cao rất cụ thể. Hôm nay ta sẽ tới bài đầu tiên:

Bài 1: Google Maps HelloWorld

1. Tạo một project dùng Google Maps API

clip_image001

2. Đăng ký lây key API của Google Maps

Để có thể dùng API của Google Maps thì bạn sẽ cần phải đăng ký một key miễn phí từ Google Maps API. Để có thể đăng ký bạn hãy làm theo những bước dưới đây:

  • Lấy MD5 Fingerprint Code

Bạn sẽ cần xác định tệp tin debug.keystore, url của nó thường sẽ là

Windows XP: C:\Documents and Settings\<user>\.android\debug.keystore

Windows Vista & Window7: C:\Users\<user>\.android\debug.keystore

OS X and Linux: ~/.android/debug.keystore

Nếu như bạn sử dụng Eclipse thì hãy vào Windows -> Prefs -> Android -> Build lấy URL như hình dưới:

clip_image003

Sau khi đã lấy được URL rồi bạn hãy mở thêm cmd lên rồi run lệnh sau để lấy MD5 Fingerprint code:

Ta được:

clip_image005

Như hình phía trên thì mã MD5 là:

46:2C:DD:3F:5A:4E:97:6E:6E:7F:DD:A3:AD:90:FB:73
  • Lấy Google Maps API key

Bạn hãy vào đường link sau: http://code.google.com/android/maps-api-signup.html

Dán code MD5 fingerprint vào rồi click vào Generate API key, site sẽ tự tạo cho bạn một key.

clip_image007

Bạn nên lưu lại đoạn mã xml ở phía cuối để paste vào layout mỗi lúc cần dùng Google Maps API

3. Hiển thị Google Maps trên app:

Để có thể dùng Google Maps API, chúng ta cần khai báo trong tệp tin AndroidManifest.xml bằng cách thêm vào <uses-library> với INTERNET permission.

Source full:

Sau đó bạn thêm đoạn mã lấy được ở phần 2 vào trong layout

Ở phần GoogleMapsActivity.java bạn sẽ cần phải Extend MapsActivity rồi overrides phương thức isRouteDisplayed()

Ok xong rồi. Giờ bạn chạy thử chương trình

clip_image009

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here