Hướng dẫn – Gọi ứng dụng khác bằng Intents

0
593

Cho đến lúc này bạn cũng có thể biết được cách gọi những activities trong những ứng dụng của riêng mình. Một trong các vấn đề được coi là then chốt trong quá trình xây dựng ứng dụng Adnrodi đó là dùng Intent để gọi những activities từ những ứng dụng khác. Nói một cách cụ thể, ứng dụng của bạn có thể gọi được nhiều ứng dụng có sẵn khác nhau trong 1 thiết bị Android. Chẳng hạn: Nếu như ứng dụng của bạn cần tải 1 website thì thay vì nó sẽ tạo 1 trình duyệt riêng thì bạn có thể dùng 1 đối tượng Intent để có thể gọi trình duyệt web có sẵn giúp hiển thị được website đó.

Những bước để tạo 1 project

B1: Dùng Eclipse rồi tạo 1 ứng dụng Android mới với tên CallInAppUsingIntent.

B2: thêm những câu lệnh in đậm vào sau tệp tin activity_main.xml

Bước 3: thêm vào những lệnh in đậm sau tệp tin MainActivity.java

B4: Nhấp F11 để có thể dò được lỗi ứng dụng trên thiết bị mô phỏng Android

B5: Ấn vào phím Web Browser để có thể tải ứng dụng Browser lên thiết bị mô phỏng. Ứng dụng Browser có sẵn sẽ xuất hiện rồi hiển thị website: Amazon.com: Online Shopping for Electronics, Apparel, Computers, Books, DVDs & more

B6: Ấn vào nút Make Calls và Phone application.

B7: làm tương tự, để download app Maps thì nhấn vào Show Map.

Tải Source code của app tại đây: http://www.mediafire.com/download/m09h0k7653uzbsx/Chapter2LinkingActivity.rar

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here