Giới thiệu về AssertJ trong lập trình Android

0
515

Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về AssertJ, khái niệm và cách sử dụng của AssertJ trong lập trình Android. Hướng dẫn này mô tả việc sử dụng các khuôn khổ AssertJ để viết các bài kiểm tra nhỏ gọn.

1. Giới thiệu về AssertJ

Các dự án AssertJ cung cấp những báo cáo khẳng định phổ biến trong Java. Các báo cáo này khẳng định thường được sử dụng với các xét nghiệm JUnit Java. AssertJ là một ngã ba của thư viện Fest khẳng định, như Fest không tích cực duy trì nữa.

AssertJ là một thư viện để đơn giản hóa các văn bản của báo cáo khẳng định trong các thử nghiệm. Nó cũng cải thiện khả năng đọc của báo cáo khẳng định. Nó có một giao diện thông thạo cho khẳng định. Các phương pháp cơ bản để khẳng định AssertJ là phương pháp assertThat tiếp theo là sự khẳng định.

2. Sử dụng AssertJ trong lập trình ứng dụng

2.1. Gradle

Để sử dụng AssertJ trong Gradle bạn xây dựng cho các đơn vị xét nghiệm thêm sự phụ thuộc sau đây để Gradle của bạn xây dựng tập tin.

Tham gia học android chuyên nghiệp >>> học lập trình android

2.2. Maven

Để sử dụng thư viện cho một dự án Maven, chúng ta xem ví dụ về tập tin dependency sau

2. 3. Cấu hình IDE Eclipse

Để sử dụng Để sử dụng AssertJ assertThat chúng ta vào Window → Preferences → Java → Editor → Content assist → Favorites → New Type và nhập org.assertj.core.api.Assertions.

2.4. Cấu hình Idea IntelliJ

Không có cấu hình đặc biệt, chỉ cần bắt đầu gõ assertThat và sau đó gọi completion (Ctrl-Space) hai lần.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here