Đơn vị kiểm tra Espresso trong lập trình Android

0
735

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các khuôn khổ kiểm tra Espresso, tiếp tục với bài học này chúng ta sẽ đi sâu vào thực hiện đơn vị kiểm tra Espresso.

1. Vị trí của các đơn vị kiểm tra Espresso.

Kiểm tra Espresso phải được đặt trong các thư mục app/src/androidTest.

Để đơn giản hóa việc sử dụng các API Espresso nó được đề xuất để thêm nhập khẩu tĩnh sau. Điều này cho phép truy cập vào các phương pháp này không có tiền tố lớp.

2. Sử dụng ViewMatcher

Để tìm một điểm, sử dụng phương pháp onView () và kiểm tra xem độ chính xác.

Nếu bạn đang sử dụng một AdapterView thì nên sử dụng phương pháp onData () thay vì onView () bởi phương pháp onView () trả về một đối tượng của loại ViewInteraction còn phương pháp onData () trả về một đối tượng kiểu DataInteraction.

3. Hoạt động Performing – học lập trình android

ViewInteraction và DataInteraction để xác định một hành động cho kiểm tra thông qua một đối tượng kiểu ViewAction thông qua các phương pháp perform. Các lớp ViewActions cung cấp phương thức trợ giúp cho các hoạt động phổ biến nhất, như:

  • ViewActions.click
  • ViewActions.typeText ()
  • ViewActions.pressKey ()
  • ViewActions.clearText ()

Việc phương thức perform trả về lại một đối tượng kiểu ViewInteraction mà bạn có thể thực hiện nhiều hành động hoặc xác nhận kết quả. Nó cũng sử dụng varags như là đối số, ví dụ, bạn có thể vượt qua một vài hành động cùng lúc với nó.

lap-trinh-android

Xem thêm >>> học lập trình android ở đâu hà nội

4. Kiểm tra kết quả thử nghiệm

Gọi phương pháp ViewInteraction.check () để khẳng định một trạng thái, phương pháp này có một đối tượng đầu vào các lớp ViewAssertion cung cấp phương thức trợ giúp cho việc tạo ra các đối tượng:

  • matches – Hamcrest matcher
  • doesNotExist – khẳng định quan điểm không tồn tại.

5. Thực hiện ghi Espresso UI.

Android Studio cung cấp một Run ▸ Record Espresso Test cho phép bạn ghi lại sự tương tác với các ứng dụng của bạn và tạo ra một thử nghiệm Espresso từ nó.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here